image poisson

Soupe ramen
poisson

14.5 €

image gambas

Soupe ramen
gambas

14.5 €

image boeuf

Soupe ramen
boeuf

14.5 €

image poulet

Soupe ramen
poulet

14.5 €

image végétarien

Soupe ramen
végétarien

14.3 €

image  GYOZA

Soupe ramen
GYOZA

14.5 €

image Terre et mer

Soupe ramen
Terre et mer

14.7 €